Szczegółowa klauzula informacyjna - informacja publiczna

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy,
  ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica, tel. 846183020: e-mail zsizbica@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  2. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane  uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
  4. a) do dostępu,
  5. b) do sprostowania,
  6. c) do ograniczenia przetwarzania,
  7. d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku