PEDAGOG SZKOLNY

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Pedagog szkolny

Pani  Jolanta Policka

Godziny pracy

Poniedziałek - 8:00 – 13:00

Wtorek – 9:00 – 14:00

Środa – 8:00 – 13:00

Czwartek – 8:00 – 13:00

Piątek – 8:00- 12:00


     Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie   pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.


     Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

• gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,

• gdy ktoś naruszy ich prawa;

• gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;

• gdy potrzebują pomocy i rady;

• gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

• gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.


    Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

• pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

- trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;

- problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

- uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.


    Nauczyciele mogą oczekiwać:

• pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

• analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

• współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;

• wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);

• wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);

• wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.


            Ważne telefony


116111 – ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, połączenia całkowicie bezpłatne,

czynny: poniedziałek -- niedziela 12:00 – 22:00


226687000 – Poradnia telefoniczna „Niebieska linia” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Działa w dni powszednie w godz. od 12:00 do 18:00 oraz

w soboty i niedziele od 10:00 do 16:00.


801140068 - Pomarańczowa linia – ogólnopolski telefon dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnień utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą. Działa od poniedziałku do piątku od 14:00 do 22:00.


800 120289 – Infolinia stowarzyszenia KARAN skierowująca i pomagająca

w problemach z narkotykami. Połączenia bezpłatne, czynne od poniedziałku

do piątku 10:00 – 17:00


800 20148 – Anonimowa policyjna linia specjalna. Połączenia bezpłatne, czynna całą dobę.