HISTORIA SZKOŁY

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Historia Szkoły Podstawowej

w Izbicy


Początki szkoły


      Wiadomości dotyczące szkoły w Izbicy wskazują, że szkoła istniała już w 1911 roku. Była to szkoła 4 klasowa. Mieściła się w 2- izbowym budynku zbudowanym na tzw." Błoniu". W 1926r. Szkoła Powszechna miała już 7 klas, a dzieci uczyły się w kilku domach oddalonych od siebie 1 km. Nauczyciele musieli przechodzić w czasie przerw z jednego budynku do drugiego. Pomieszczenia oświetlone były lampami naftowymi, a ogrzewanie żelaznymi piecykami. Tak było do 1944 roku, kiedy to z przeznaczeniem na szkołę, zakupiono pożydowski budynek przy ulicy Lubelskiej. Zapłacono za ten budynek 100 tys. złotych. Wymagał on jednak ciągłych remontów a pod koniec lat pięćdziesiątych stał się za mały dla wzrastającej z każdym rokiem liczby dzieci. Uznano, że trzeba zbudować nową szkołę.


Budowa nowej szkoły

           W 1956 roku powołano Komitet Budowy Szkoły i rozpoczęto starania o jej lokalizację. Najbardziej zaangażowanymi w tych działaniach byli Pani Michalina Szpringer - kierowniczka szkoły w Izbicy i Pan Wacław Puchlarz - przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły. 16 czerwca 1962r. po oględzinach terenu na miejsce budowy wybrano " Górę Michałowskiego. W maju

1963r. rozpoczęto prace budowlane, a ówczesny sekretarz Naczelnego Komitetu ZSL Stefan Olszyński wmurował kamień węgielny. Otwarcie szkoły nastąpiło 12 stycznia 1966r, dokonał tego: Władysław Kozdra - I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR W Lublinie. Obecna była żona Aleksandra Zawadzkiego. Szkoła otrzymała nazwę: " Pomnik Tysiąclecia nr 1013

Szkoła Podstawowa w Izbicy im. Aleksandra Zawadzkiego"


Nowy budynek szkoły

            Nowy budynek szkolny, dwukondygnacyjny, o kubaturze 1207 metrów sześciennych liczył 1639 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Znajdowało się w nim 15 sal lekcyjnych ( w tym 9 wyposażonych klasopracowni) oraz pomieszczenia na kuchnię, stołówkę, świetlicę, gabinet lekarski, bibliotekę, administrację, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. Szkoła posiadała też salę gimnastyczną o wymiarach ( 9m x 18m z zapleczem na bazę sportową oraz rozbieralnie z prysznicami dla chłopców i dziewcząt.


Dyrektorami szkoły byli:     

Pani Michalina Szpringer

Pan Julian Gac

Pan Zbigniew Piluś

Pan Gustaw Nowosad

Pani Barbara Stafijowska

Pan Roman Kierepa

Pani Barbara Talik

Pan Jacek Grzesiuk - obecny dyrektor