INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Maria Konopnicka

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Izbicy

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni Tomasz Nowakowski.


e-mail: iod@rodokontakt.pl