e-Dziennik
Maria Konopnicka

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Izbicy

DZIENNIK ELEKTRONICZNY


     Nie wszyscy rodzice i uczniowie posiadają dostęp do dziennika elektronicznego.
Przypominamy: rodzic/opiekun aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego powinien wypełnić
KARTĘ INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO AKTYWACJI KONTA RODZICA/OPIEKUNA I UCZNIA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM. Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.Do pobrania: