DLA RODZICÓW

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

W ZWIĄZKU Z §5 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MEN Z DN. 5 PAŹDZIERNIKA 2010 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO DYREKTOR SZKOŁY W PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII Z RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO USTALA DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:


-  02.11.2020 r. (poniedziałek),

- 04 , 05. 01. 2021 r. (poniedziałek, wtorek)

- 25, 26, 27.05.2021 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty,

- 28.05.2021 r.- piątek po egzaminie ósmoklasisty

- 04. 06.2021 r. - piątek po Bożym Ciele


WE WSZYSTKIE W/W DNI SZKOŁA (ŚWIETLICA SZKOLNA) ZAPEWNIA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE UCZNIOM, KTÓRZY NIE MOGĄ MIEĆ ZAPEWNIONEJ OPIEKI W DOMU.

PROSIMY RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁASZNIE WYCHOWAWCOM ŚWIETLICY SZKOLNEJ POTRZEBY ZAPEWNIENIA OPIEKI DZIECKU W DNIACH WOLNYCH.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ
W IZBICY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Lp.

Termin spotkania

Dzień tygodnia

Godzina

Forma spotkania

1.

24 WRZEŚNIA 2020 r.

CZWARTEK

15.30

spotkanie organizacyjne

2.

26 LISTOPADA

CZWARTEK

15.30

spotkanie śródsemestralne

3.

28 STYCZNIA 2021 r.

CZWARTEK

15.30

spotkanie semestralne

4.

29 KWIETNIA 2021 r.

CZWARTEK

15.30

spotkanie śródsemestralne

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21

  • 50,00 ZŁ – JEŚLI W SZKOLE W IZBICY UCZY SIĘ JEDNO DZIECKO Z RODZINY;

  • 70,00 ZŁ – JEŚLI W SZKOLE W IZBICY UCZY SIĘ WIĘCEJ NIŻ JEDNO DZIECKO (WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ W JEDNEJ KLASIE INFORMUJĄC, W KTÓREJ KLASIE UCZĄ SIĘ KOLEJNE DZIECI Z RODZINY).

 

WPŁATY DOKONUJEMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB U WYCHOWAWCY KLASY.

 

WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ W RATACH MIESIĘCZNYCH.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE, KTÓRE W CAŁOŚCI PRZEZNACZONE JEST NA POTRZEBY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IZBICY.