GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej


      19 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

i Żołnierskiej, w którym wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół gminy oraz wychowankowie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu. Patronat nad przedsięwzięciem sprawował Wójt Gminy Izbica -  pan Jerzy Lewczuk, a jego głównym sponsorem była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs wsparli także: pani Teresa Hałas - poseł na Sejm RP, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Dariusz Janiszek - przedsiębiorca z branży gastronomicznej, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy.

     Wśród zaproszonych gości obecni byli: pani Teresa Hałas - poseł na Sejm RP, pan Jerzy Lewczuk - Wójt Gminy Izbica, pani  Anna Olech - Bartoń -  dyrektor Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy, pan Antoni Drzewiecki - przedstawiciel Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze, pani Barbara Juścińska - przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy, dzieci i opiekunowie z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie.

    Konkurs rozpoczęli konferansjerzy: Małgorzata Repeć i Dawid Bociong - uczniowie Gimnazjum w Izbicy, a wszystkich zgromadzonych w imieniu organizatorów przywitała pani dyrektor Barbara Talik. Głos zabrali także pani poseł Teresa Hałas oraz pan wójt Jerzy Lewczuk.

     Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach: soliści i zespoły, łącznie 27 wykonawców, których oceniała komisja konkursowa w składzie:

1. Pani Teresa Hałas, poseł na Sejm RP

2. Pani Teresa Zych, przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Izbicy

3. Pani Barbara Juścińska, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

4. Pani Anna Kosiarska, nauczyciel bibliotekarz szkoły podstawowej w Izbicy

    Spośród 17 wykonawców z kategorii solistów równorzędne tytuły i nagrody laureata otrzymali:

1. Sylwia Borys ze Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym

2. Kinga Olech ze Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Kolonii

3. Wiktoria Jóźwiak z Gimnazjum w Izbicy

4. Maja Wójcik ze szkoły podstawowej w Orłowie Drewnianym

     Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

1. Sylwia Rosolińska ze szkoły podstawowej w Tarnogórze Kolonii

2. Karolina Rosolińska ze szkoły podstawowej w Tarnogórze Kolonii

3. Hanna Rowińska szkoły podstawowej w Orłowie Drewnianym

4. Iwona Bida szkoły podstawowej w Wirkowicach

    W kategorii zespołów tytuły laureata otrzymali:

1. Zespół "Melodia" ze Szkoły Podstawowej w Izbicy

2. Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym

     Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

1. Zespół "Szafir" z Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Tarnogórze

2. Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Wirkowicach.

Komisja przyznała też 2 nagrody specjalne ufundowane przez Radę Rodziców szkoły podstawowej w Izbicy. Otrzymali je:

1. Sandra Kapica ze Szkoły Podstawowej w Wirkowicach

2. Karolina Piwowarska ze Szkoły Podstawowej w Izbicy

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

    W przerwie na obrady komisji konkursowej uczestnicy, ich opiekunowie i zgromadzeni goście skorzystali z przygotowanego poczęstunku oraz wzięli udział w "Patriotycznym Karaoke" przygotowanym i poprowadzonym przez pana Wiesław Jarockiego.

Na koniec, po wręczeniu nagród i podziękowań uczestnikom, opiekunom, komisji konkursowej

i organizatorom wspólnie odśpiewana została pieśń "Marsz I Brygady".

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konkurs przebiegł tak sprawnie i w tak miłej atmosferze: organizatorom, sponsorom, komisji konkursowej, gościom, a przede wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom. Mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy.