ŚWIETLICA SZKOLNA

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

ROZKŁAD GODZIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ


PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci spędzają swój wolny czas. To dzieci i ich potrzeby wyznaczają kierunek pracy  naszej świetlicy. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Pozwala ona uczniom

na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach oraz na odrabianie prac domowych. Wychowawcy świetlicy stwarzają warunki do samowychowania się grupy świetlicowej, pomagają przy samodzielnym organizowaniu zabaw i gier , starają się o pogodny nastrój w świetlicy, by dzieci mogły odprężyć się po zajęciach

w systemie klasowym.

     Ze świetlicy korzystają uczniowie, przede wszystkim z najmłodszych klas I-III oraz uczniowie dojeżdżający z klas IV-VI.

     Aktywnie uczestniczymy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Są to spotkania o szczególnym znaczeniu i atmosferze sprzyjające integracji:

•         Wigilia szkolna

•         Andrzejki

•         Kiermasz wielkanocny

•         Festyn rodzinny

     Motywacją do działań jest chęć promowania świetlicy

w środowisku rodzinnym i lokalnym, oraz zdobycie tą drogą funduszy na ważne potrzeby świetlicy.

     Ulubionymi zabawami  dzieci są formy zajęć ruchowych, które wyzwalają wiele emocji.  Uczniowie lubią rywalizować ze sobą podczas meczów tenisa stołowego, piłki nożnej itp.