STRONA GŁÓWNA
Maria Konopnicka

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Izbicy

AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2019/2020

Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

         12.11.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej uczcili Dzień Niepodległości uroczystym apelem . Apel rozpoczął się o godz. 11.00 odśpiewaniem hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Przybyli go oglądać uczniowie całej szkoły  odświętnie ubrani
z przypiętymi kotylionami oraz nauczyciele.

        Następnie kl. 5a odegrała przedstawienie ukazujące drogę Polski do niepodległości. Reżyserem była pani Małgorzata Jakimiuk. W trakcie inscenizacji chór przygotowany przez  pana Wiesława Jarockiego, składający się z uczniów klas 5, 6, 7 i 8 śpiewał pieśni patriotyczne. Dekorację przygotowała pani Małgorzata Dudzińska.

        Widowisko podobało się zarówno nauczycielom jak i uczniom ze względu na wykonanie ról oraz przygotowane przez uczniów i ich rodziców stroje. Apel zakończył się przemówieniem pana dyrektora Jacka Grzesiuka.

 

Helena Koszyk kl. V
we współpracy z wychowawczynią M. Jakimiuk

 

 

Program obchodów

Narodowego Święta Niepodległości

11 Listopada

 

08.30  Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza

i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski)

 

09.00  Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny)

10.00  Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska)

 

11.30  Przemarsz na Plac Zamkowy

 

11.45  Uroczystość na Placu Zamkowym:

 • Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę

uroczystości i powitanie kompanii honorowych

 • Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego
 • Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
 • Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
 • Apel pamięci i salwa honorowa
 • Koncert orkiestry wojskowej z musztra paradna
 • Złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem

Zaporczyków, tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku oraz

Pomnikiem – Symbolem Lwowa

 • Defilada kompanii honorowych, jazdy i pojazdów historycznych
 • Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:

- okolicznościowy koncert orkiestry wojskowej

- prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych

- wystawa sprzętu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych

- wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” (przewodnicy PTTK)

- śpiewanki patriotyczne (harcerze)

- Miejska Gra Niepodległościowa

- Nocna Mila Niepodległości (zbiórka o godz. 16:30 na Placu

Litewskim)

 

13.45  Złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających:

 • Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo

lubelskie i Wojewodę Lubelskiego w latach 1941-1944 (Sad

Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)

 • Jerzego de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach

1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

 • Stanisława Moskalewskiego – Wojewodę Lubelskiego w latach

1919 - 1926 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

 

14.00  Złożenie kwiatów na mogiłach Legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej)

Święto chłopców w klasie III

     Już trzeci raz z rzędu dziewczynki nie zapomniały o święcie swoich kolegów z klasy.
30 września z okazji Dnia Chłopca zorganizowały klasowe święto dla swoich kolegów.
Było gromkie ,,Sto lat’’ i mnóstwo prezentów-niespodzianek oraz słodyczy. Chłopcy byli bardzo szczęśliwi i dumni ze swoich koleżanek.  

                                                                                                                                                                                J>C                                                                                         

Trzecioklasiści „sprzątają świat”

     Jak co roku w trzecim tygodniu września uczniowie klasy III brali udział w ogólnoświatowej akcji ,,Sprzątanie świata”, by wraz z innymi mieszkańcami naszej planety podziękować Matce Ziemi za to, że mogą na niej żyć i korzystać z jej dóbr. Mimo iż teren, który sprzątali (obszar wokół szkoły) to tylko malutka cząstka świata, udział uczniów w akcji odegrał dla nich bardzo ważną rolę. Byli bardzo zaangażowani w to, co robią, wierząc, że sprzątając swój mały świat pomogli Ziemi.

J>C

Projekt ,,Wisła” w klasie III

     Uczniowie klasy III przez kilka  wrześniowych jednostek lekcyjnych realizowali projekt o Wiśle,
w ramach którego dowiedzieli się więcej o budowie rzeki, organizmach w niej żyjących oraz jej znaczeniu dla gospodarki naszego kraju i codziennego życia jego mieszkańców. Praca nad projektem uwieńczona została wykonaniem wielkiej makiety królowej polskich rzek. Uczniowie byli bardzo pracowici i dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy.

 J>C

 ZAPROSZENIE

 

DYREKTOR ORAZ GRONO  PEDAGOGICZNE

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

serdecznie zapraszają 

Uczniów oraz ich Rodziców

na  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020,

która odbędzie się  02.09.2019 r. o godzinie 900.

W zakładce PLAN LEKCJI pojawił się plan lekcji

na I semestr roku szkolnego 2019/2020.