DLA RODZICÓW
Maria Konopnicka

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Izbicy

W ZWIĄZKU Z §5 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MEN Z DN. 5 PAŹDZIERNIKA 2010 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO DYREKTOR SZKOŁY W PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII Z RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO USTALA DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:-  31.10.2019 r. (czwartek),

- 21, 22, 23.04.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty,

- 24.04.2020 r.- piątek po egzaminie ósmoklasisty

- 30. 04.2020 r.(czwartek)

- 04.05. 2020 r. (poniedziałek)

- 12. 06.2020 r. - piątek po Bożym Ciele


WE WSZYSTKIE W/W DNI SZKOŁA (ŚWIETLICA SZKOLNA) ZAPEWNIA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE UCZNIOM, KTÓRZY NIE MOGĄ MIEĆ ZAPEWNIONEJ OPIEKI W DOMU.

PROSIMY RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZE ZGŁASZNIE WYCHOWAWCOM ŚWIETLICY SZKOLNEJ POTRZEBY ZAPEWNIENIA OPIEKI DZIECKU W DNIACH WOLNYCH.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ

Z ODDZIAŁAMI  GIMNAZJALNYMI W IZBICY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Lp.

Termin spotkania

Dzień tygodnia

Godzina

Forma spotkania

1.

25 WRZEŚNIA 2019 r.

ŚRODA

15.30

spotkanie organizacyjne

2.

22 LISTOPADA 2019 r.

PIĄTEK

15.30

spotkanie śródsemestralne

3.

30 STYCZNIA 2020 r.

CZWARTEK

15.30

spotkanie semestralne

4.

21 MAJA 2020 r.

CZWARTEK

15.30

spotkanie śródsemestralne