ŚWIETLICA SZKOLNA

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

z Oddziałami Gimnazjalnymi

w Izbicy

Maria Konopnicka

ROZKŁAD GODZIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

od dnia 01.09.2016 r.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Bożena Chwała

06.15 – 08.45

11.00 – 16.00

 

 

Joanna Czajkowska

12.30 - 16.00

Danuta Brudnowska

6.45 – 8.00

 

 

Joanna Czajkowska

11.45 – 16.00

 

Bożena Chwała

12.30 – 14.30

 

 

 

Bożena Chwała

6.45 – 8.45

11.00 - 16.00

 

 

Joanna Czajkowska

11.45 – 14.30

 

Joanna Czajkowska

06.45 – 08.45

12.30 - 16.00

 

Bożena Chwała

11.00 – 16.00

 

Danuta Brudnowska

11.30 – 12.30

 

Danuta Brudnowska

06.45 – 08.45

 

 

Bożena Chwała

11.00 – 16.00

 

 

Joanna Czajkowska

12.30 – 16.00

 

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci spędzają swój wolny czas. To dzieci i ich potrzeby wyznaczają kierunek pracy naszej świetlicy. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Pozwala ona uczniom

na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach oraz na odrabianie prac domowych. Wychowawcy świetlicy stwarzają warunki do samowychowania się grupy świetlicowej, pomagają przy samodzielnym organizowaniu zabaw i gier , starają się o pogodny nastrój w świetlicy, by dzieci mogły odprężyć się po zajęciach

w systemie klasowym.

Ze świetlicy korzystają uczniowie, przede wszystkim z najmłodszych klas I-III oraz uczniowie dojeżdżający z klas IV-VI.

Aktywnie uczestniczymy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Są to spotkania o szczególnym znaczeniu i atmosferze sprzyjające integracji:

• Wigilia szkolna

• Andrzejki

• Kiermasz wielkanocny

• Festyn rodzinny

Motywacją do działań jest chęć promowania świetlicy

w środowisku rodzinnym i lokalnym, oraz zdobycie tą drogą funduszy na ważne potrzeby świetlicy.

Ulubionymi zabawami dzieci są formy zajęć ruchowych, które wyzwalają wiele emocji. Uczniowie lubią rywalizować ze sobą podczas meczów tenisa stołowego, piłki nożnej itp.