ŚWIETLICA SZKOLNA
Maria Konopnicka

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Izbicy

ROZKŁAD GODZIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

od dnia 01.09.2016 r.


PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Bożena Chwała

06.15 – 08.45

11.00 – 16.00Joanna Czajkowska

12.30 - 16.00

Danuta Brudnowska

6.45 – 8.00Joanna Czajkowska

  11.45 – 16.00     


Bożena Chwała

12.30 – 14.30 


Bożena Chwała

   6.45 – 8.45

11.00 - 16.00   Joanna Czajkowska

  11.45 – 14.30


  Joanna Czajkowska

06.45 – 08.45

12.30 - 16.00


Bożena Chwała

   11.00 – 16.00


  

Danuta Brudnowska

11.30 – 12.30


 Danuta Brudnowska

06.45 – 08.45Bożena Chwała

  11.00 – 16.00 Joanna Czajkowska

  12.30 – 16.00


 


     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci spędzają swój wolny czas. To dzieci i ich potrzeby wyznaczają kierunek pracy  naszej świetlicy. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Pozwala ona uczniom

na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach oraz na odrabianie prac domowych. Wychowawcy świetlicy stwarzają warunki do samowychowania się grupy świetlicowej, pomagają przy samodzielnym organizowaniu zabaw i gier , starają się o pogodny nastrój w świetlicy, by dzieci mogły odprężyć się po zajęciach

w systemie klasowym.

     Ze świetlicy korzystają uczniowie, przede wszystkim z najmłodszych klas I-III oraz uczniowie dojeżdżający z klas IV-VI.

     Aktywnie uczestniczymy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Są to spotkania o szczególnym znaczeniu i atmosferze sprzyjające integracji:

•         Wigilia szkolna

•         Andrzejki

•         Kiermasz wielkanocny

•         Festyn rodzinny

     Motywacją do działań jest chęć promowania świetlicy

w środowisku rodzinnym i lokalnym, oraz zdobycie tą drogą funduszy na ważne potrzeby świetlicy.

     Ulubionymi zabawami  dzieci są formy zajęć ruchowych, które wyzwalają wiele emocji.  Uczniowie lubią rywalizować ze sobą podczas meczów tenisa stołowego, piłki nożnej itp.